r. Imieniny:
logo

Bezpieczna Szkoła

MONITORING WIZYJNY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

W dniu 3 września 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Wdrożony program ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkołach i placówkach, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym.

W naszym mieście do programu przystąpiły cztery placówki oświatowe:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 15 P.P. „Wilków” 6
  • Zespół Szkół Nr 3, ul. Tysiąclecia 25
  • Zespół Szkół Nr 4, ul. gen. pil. J. Kowalskiego 20
  • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 1 Maja 3
Przez kilka miesięcy w wymienionych wyżej szkołach prowadzona była systematyczna obserwacja i rejestracja miejsc, w których najczęściej popełniane są wykroczenia. Działania te miały na celu doprowadzenie do najlepszego z możliwych rozlokowania kamer wizyjnych.

Na podstawie wniosku opracowanego przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Miasto Dęblin w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 67 z dnia 19.10.2007 r. otrzymało dotację na sfinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do monitoringu wizyjnego w wysokości 36 800,00 zł., natomiast organ prowadzący wydatkował ze środków własnych kwotę w wysokości 8 244,00 zł. Z powyższych nakładów finansowych został zakupiony i zainstalowany w poszczególnych szkołach sprzęt do monitoringu wizyjnego.

Funkcjonowanie monitoringu w placówkach oświatowych zdecydowanie pozytywnie oddziaływuje na zachowanie dzieci i młodzieży.

Wdrożony program przewiduje modernizacje polegająca na zwiększeniu liczby kamer w taki sposób, aby ich zasięg obejmował wszystkie newralgiczne miejsca w placówkach i w bezpośrednim jej otoczeniu.
Powrót