r. Imieniny:
logo

Wniosek o dodatkowe środki na prace remontowe

Warunki ubiegania się szkół o dodatkowe środki na przeprowadzenie prac remontowych obejmują: 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania remontowego ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Dęblin - wniosek dla szkół w formacie PDF

 

  1. Zgromadzenie stosownych środków własnych szkoły (działalność gospodarcza, wpłaty na Radę Rodziców, darowizny, sponsorzy, itp.),
  2. Wypełnienie wniosku na druku opracowanym przez WOKiS, 
  3. Przedstawienie kosztorysu wstępnego przygotowanego przez specjalistę lub w oparciu o rozpoznanie rynku materiałów i usług, 
  4. Uzyskanie formalnej zgody (na piśmie) Burmistrza Miasta, 
  5. Realizacja zaplanowanego zadania, 
  6. Przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury na zakup materiałów lub usług, 
  7. Przedstawienie protokołu końcowego odbioru robót.  


Uwaga. Prace remontowe mogą być realizowane w okresie od daty zatwierdzenia budżetu do końca września danego roku. 

 
Powrót