r. Imieniny:
logo

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO W DĘBLINIE, Z 2. POŁ. XVIII W.

Kościół parafialny p.w. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, z 2. poł. XVIII w. Historia i prezentacja kościoła.

Kościół parafialny p.w. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie - dawna cerkiew unicka (2. połowa XVIII wieku)

Kościół drewniany przy ulicy Wiślanej, obecnie pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego, dawna cerkiew unicka z drugiej połowy XVIII wieku, przeniesiony do Dęblina w 1929 roku z Łosic, rozbudowany w roku 1960, przeniesiony ponownie na nowe miejsce z ulicy 1 Maja, gdzie w poprzedniej parafii pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża pełnił funkcję kościoła parafialnego do 1986 roku.

Trzynawowy, bazylikowy, posiada konstrukcję zrębową, oszalowany, kryty blachą ocynkowaną.

Ołtarz główny rokokowy, z około połowy XVIII wieku. W jego centralnym w polu w niszy zasłanianej obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej znajduje się rzeźba Chrystusa na krzyżu, z drugiej połowy XVII wieku. Ołtarze boczne barokowo-rokokowe, z około połowy XVIII wieku, z obrazami Świętej Teresy i Świętego Antoniego.

 

Źródło: Krzysztof Karbowski, Dęblin. Walory krajoznawczo-turystyczne., 2003.

Aktualizacja i korekta: Krzysztof Karbowski, Dęblin 2015.

Powrót