• Prezentacja
 • Urząd Miasta
 • Rada Miasta
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • SPZOZ
 • Przetargi
 • Ważne linki
 • Konta bankowe

 • Biuletyn
  Informacji Publicznej

  Gospodarka Praca Turystyka Sport Kultura Oświata
  Dęblin, 30-10-2014
  Dziś obchodzimy imieniny:
  Augustyny, Łukasza, Urbana
    Sprawdź aktualną pogodę dla Dęblina


  baner_rewitalizacja

  Aktualności

  USUŃ BEZPŁATNIE AZBEST

  Urząd Miasta Dęblin informuje, że w dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzony kolejny już nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest na realizację prac w 2015 roku, w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-29
  UROCZYSTE PODSUMOWANIE INWESTYCJI

  Dnia 24.10.2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pt. „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” oraz „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek”, zrealizowanych przez Miasto Dęblin z udziałem środków unijnych.

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-27
  LXVI SESJA RADY MIASTA DĘBLIN

  Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 30 października 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie się LXVI sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad...

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-24
  TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY...

  Biuro Rady Miasta w Dęblinie informuje, że w dniach 27 oraz 28 października 2014 r. odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady Miasta Dęblin...

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-24
  WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU

  „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2015".

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-23
  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI...

  Tegoroczne miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w dniu 10 października w Zespole Szkół nr 3 w Dęblinie. Uroczystości zostały połączone z 80-tą rocznicą nadania sztandaru Szkole Powszechnej w Dęblinie.

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-16
  WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM

  WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĘBLIN WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-15
  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

  Burmistrz Miasta Dęblin zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy działających na terenie Miasta Dęblin do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-15
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO... [PDF]

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-14
  OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

  OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA WS. MODERNIZACJI LINII KOLEJOWEJ NR 7 WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK NA ODCINKU DĘBLIN - LUBLIN W KM 107,283 - 175,850 [PDF].

  » czytaj więcej
  Dodano: 2014-10-14
  1 2 3 ... 94 95 96 Następna...
    Sedrina    Drohobycz    Rumia

  Portal powstał w ramach projektu
  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
  teleinformatycznej miasta Dęblin”

  © Urząd Miasta Dęblin
  ul. Rynek 12,  08-530 Dęblin
  tel.: 081 883-00-01, fax: 081 880-19-11
  e-mail: poczta@um.deblin.pl, www.deblin.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego