r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

13.04.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Miasto Dęblin - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ogłasza przetarg na usługi społeczne w związku z realizacją projektu pn. : „Aktywna Jesień”

 

 

 

 

 

 

- Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia [DOCX]

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy [DOCX]

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy [DOCX]

- Załącznik nr 4 - Doświadczenie wykonawcy [DOCX]

- Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy [DOCX]

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy [DOCX]

Powrót