r. Imieniny:
logo

KANALIZACJA I WODOCIĄG DO OSIEDLA STAWY ODEBRANE

30.01.2015
KANALIZACJA I WODOCIĄG DO OSIEDLA STAWY ODEBRANE Odbiorem końcowym robót w osiedlu Stawy w dniu 28 stycznia br. zamknięto ostatni etap unijnego projektu realizowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Tym samym zakończyła się, trwająca od 2012 roku, inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin".

Podczas odbioru końcowego prac, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do osiedla Stawy, przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego sprawdzili prawidłowość wykonania inwestycji oraz funkcjonowanie przepompowni ścieków.
 
Budowa kanalizacji i magistrali wodociągowej do osiedla Stawy realizowana była przez firmę AMAR Sp. z o.o. z Lublina i kosztowała łącznie 2 084 850 złotych brutto. W ramach tego zadania powstało 3 350 metrów kanalizacji tłocznej oraz 36 studni zaworowych. Wybudowano również nowoczesną pompownię ścieków o wydajności 14,83 l/s. Mieszkańcy osiedla Stawy mogą także korzystać z lepszej jakości wody pitnej, którą doprowadza z ujęcia wody Jagiellońska, nowa magistrala wodociągowa.
 
Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" realizowany był dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 16 426 904,15 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności sięgnęło kwoty 9 197 782,30 PLN.
 
 
Powrót