r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 22.07.2020 R. (GKP.6721.1.2019)

31.07.2020
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 22.07.2020 R. (GKP.6721.1.2019) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiślana II w Dęblinie

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót