r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

29.03.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie projektu wykonawczego oraz kompleksowe wyposażenie pomieszczeń budynku zaplecza sanitarno - szatniowego przy stadionie miejskim w Dęblinie, w ramach realizacji zadania „Modernizacja stadionu miejskiego "

Więcej informacji na stronie bip.um.deblin.pl -> Zapytania ofertowe
Powrót