r. Imieniny:
logo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ODDZIAŁ DĘBLIN

10.11.2014
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ODDZIAŁ DĘBLIN 6.11.2014 r. w Sali balowej Pałacu Jabłonowskich odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, które w ubiegłym roku obchodziło 20 - lecie działalności.

Zebranie otworzył prezes D/O SSLW RP płk. pil. inż. Ryszard GŁODEK, a dalszą część obrad poprowadził płk pil. mgr Stanisław KROWICKI. W zebraniu uczestniczyły jak zwykle, zawsze przychylne i doceniające pracę społeczną władze samorządowe: Pan Dariusz WOJDAT - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryki, Pan Henryk WIEJAK - Przewodniczący Rady Miasta Dęblin i Pan Stanisław WŁODARCZYK - Burmistrz Miasta Dęblin, oraz władze wojskowe : płk pil. dr Marek BYLINKA - Prorektor ds. wojskowych WSOSP, płk dr inż. Zbigniew CIOŁEK Komendant CSIL, mjr mgr Mirosław MICHALUK - Kierownik Klubu 4.SLSz i st. chor. sztab. Mirosław BŁAŻEJCZYK - Prezes ZŻWP W Dęblinie. Władze naczelne Stowarzyszenia reprezentował gen. dyw. pil. Franciszek MACIOŁA - Prezes Zarządu Głównego SSLW RP. Obecni byli również licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia.

W podziękowaniu za aktywną pracę społeczną, wielu członków Stowarzyszenia otrzymało dyplomy uznania i upominki od władz samorządowych i wojskowych. Płk dypl. pil. Zdzisław MULARSKI przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności Oddziału. Mówił o pracy społecznej członków, jak ważnym czynnikiem jest kształtowanie wśród podchorążych i uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego postaw patriotycznych oraz wychowanie młodzieży na tradycjach i historii Polskiego oręża.

Po przeprowadzonych wyborach został wybrany nowy Zarząd:
1. Płk pil. inż. Ryszard Głodek - prezes
2. Płk dypl. pil. Zdzisław Mularski - wiceprezes
3. Płk dypl. pil. Krzysztof Żuk - wiceprezes
4. Pani Anna Sawińska - sekretarz
5. Płk pil. mgr Bronisław Jania - skarbnik
6. Ppłk dr Andrzej Przedpełski - członek
7. Ppłk dr Janusz Zajdzik - członek
8. Ppłk pil. mgr Zbigniew Swoboda - członek
9. Mjr pil. mgr Ryszard Skalski - rzecznik dyscyplinarny

Komisja Rewizyjna:
1. Mjr pil. mgr Jan Tarczoń - przewodniczący
2. Płk Stanisław Łaszkiewicz - wiceprzewodniczący
3. Ppłk nawig. mgr Franciszek Bałamucki - sekretarz

Sąd koleżeński:
1. Płk pil. dr Kazimierz Wolak - przewodniczący
2. Płk dypl. pil. Leopold Szargut - wiceprzewodniczący
3. Płk dypl. pil Włodzimierz Zdrojewski - sekretarz

Podczas zebrania została zaprezentowana wystawa pt.
„ Ppłk pil. Jan Hryniewicz - „Miłość żąda ofiary".

Ppłk. pil. obs. Jan Hryniewicz urodził się 22 stycznia 1902 r. w małej wiosce - Limontowszczyzna k/ Wilna. Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął we wrześniu 1925 r. w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Grudziądzu, a następnie kontynuował w Dęblinie. Po wędrówkach po różnych pułkach lotniczych w połowie czerwca 1937 r. trafił do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Tutaj zastała go II wojna światowa. Ewakuował się do Francji. Tam narodził mu się pomysł wykonania sztandaru dla Polskich Sił Powietrznych. Sztandar został wykonany w Wilnie i pocztą dyplomatyczną w 1941 r. dotarł do Anglii i został wręczony polskim pilotom (obecnie znajduje się w Muzeum Sił Powietrznych). Na „ziemi ostatniej nadziei" spędził wiele miesięcy w służbie, między innymi w 309 Dywizjonie Myśliwsko - Rozpoznawczym Ziemi Czerwieńskiej i 304 Dywizjonie Bombowym Ziemi Śląskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Swoją książkę lotów zamknął bilansem 1 363 godzin i 55 min wykonanych z lotnisk brytyjskich. W tym czasie latał na następujących typach samolotów: Fairey Battle, Proctor, Oxford, Bristol Blenheim Mk I, Westland Lysander, Tiger Moth i Vickers Wellington Mk XIV. Po wojnie ppłk Hryniewicz wrócił do Polski. Mieszkał Środzie Śląskiej. W 1979 r. Komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej gen. bryg. pil. dr. hab. Józef Kowalski zaprosił majora Hryniewicza na dożywotnie zamieszkanie na terenie „Szkoły Orląt" w Dęblinie. Tu spotykał się z podchorążymi i młodzieżą dęblińskich szkół. Podpułkownik pilot obserwator Jan Hryniewicz nazywany przez kolegów i znajomych „Katoczek" zmarł w Dęblinie 26 lipca 1989 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym. Losy pułkownika pilota Jana Hryniewicza, jego służba wojskowa i udział w wojnie zasługują bez wątpienia na naszą pomięć i spopularyzowanie - zwłaszcza w Dęblinie,
w kolebce Polskiego lotnictwa, w „Szkole Orląt".

Autorką wystawy jest Pani Anna Sawińska ze Stowarzyszenia SLW RP O/D, szatę graficzną i wydruk wykonała Pani Marta Serafin z Klubu 4.SLSz.

Tekst i foto AS.

Powrót