r. Imieniny:
logo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY CEN BILETÓW ZA PRZEJAZD AUTOBUSEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LINIA NR 31

29.12.2017
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY CEN BILETÓW ZA PRZEJAZD AUTOBUSEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LINIA NR 31 W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miasta Puławy podjęła Uchwałę nr XLVII/448/A w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/347/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez „Miejski Zakład Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.

Zgodnie z załącznikiem do przedmiotowej uchwały od dnia 1 stycznia 2018 r. cena biletu za przejazd na terenie miasta Dęblin ulega obniżeniu z kwoty 2,50 zł do 2,00 zł (bilet jednorazowy normalny), natomiast za bilet jednorazowy ulgowy (ulga ustawowa A) zapłacimy 1,00 zł.

 

 

 

Powrót