r. Imieniny:
logo

WYMIANA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

27.04.2020
Wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie Miasta Dęblin Miasto Dęblin realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”. W ramach projektu zostanie zmodernizowane całe oświetlenie drogowe i parkowe na terenie Miasta.

W ramach realizacji ww. projektu w 2018 r. zostało wybudowane nowoczesne oświetlenie drogowe na terenie osiedla Jagiellońskie. Nowe oświetlenie energooszczędne typu LED w osiedlu Jagiellońskie, to budowa 167 słupów i opraw energooszczędnych.
 
Obecnie prowadzona jest wymiana opraw oświetleniowych na terenie całego miasta w ilości ponad 1800 szt. na nowoczesne oprawy energooszczędne LED. Wymiana oświetlenia rozpoczęła się pod koniec marca 2020r. Do chwili obecnej wymienionych zostało ponad 600 punktów świetlnych. Wymiana opraw przebiega bardzo sprawnie. Dziennie wymienianych jest ok. 40-50 opraw. Wymiana opraw oświetleniowych planowana jest do końca czerwca br. a po jej zakończeniu zostaną wymienione również punkty sterowania oświetleniem. Ze względu na system sterowania mocą światła opraw, tj. ściemnianie ich w godzinach późno nocnych zniwelowany zostanie problem całkowitego wyłączania co drugiej oprawy – czyli zauważalna dziś nieregularność i niesystematyczność świecenia zostanie usunięta. Planowany termin zakończenia realizacji zadania przypada na 30.09.2020r.
 
 
Celem głównym przedsięwzięcia jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Miasta Dęblin. Nowe oświetlenie ukierunkowane jest na pasy drogowe i spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy, ponadto ma bardzo wysoki współczynnik oddawania barw, dzięki czemu jest bardziej przyjazne dla wzroku.
 
Rezultatem projektu będzie spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
 
Z opracowanych dokumentów tj. „inwentaryzacja wraz z audytem oraz koncepcją modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin” i studium wykonalności projektu, wynika że realizacja projektu polegającego na wymianie opraw oświetleniowych pozwoli na redukcję kosztów dystrybucji i zakupu energii o ponad 60%. Ze względu na bezobsługowe funkcjonowanie energooszczędnych opraw oświetleniowych LED-owych (brak konieczności wymiany źródeł światła), wieloletnią gwarancję producentów takich opraw, tj. 8 lat zadeklarowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez producenta, a w przypadku os. Jagiellońskiego jest to 12 lat, znacznemu obniżeniu ulegną również koszty związane z konserwacją oświetlenia.
 
Wartość projektu wynosi: 5 178 945,72 zł brutto, kwota dofinansowania to:
3 602 787,69 zł netto. Wartość dofinansowania to 85% a wkład własny Miasta Dęblin to 635 786 zł 06 gr netto.
 
Dodajmy również, że na podstawie Uchwały Zarządu Województwa z dnia 20.11.2017 r. wniosek Miasta Dęblin znalazł się na 4 z 11 pozycji na liście rankingowej i został wybrany do dofinansowania. Na konkurs zostało złożone 30 wniosków z różnych gmin w naszym województwie.
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
 
 
Tekst: Urząd Miasta Dęblin
Kamil Krypski, podinspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą
Zdjęcie: Urząd Miasta Dęblin
Kamil Krypski, podinspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą
 
 
 
 
Powrót