r. Imieniny:
logo

Oferta inwestycyjna

Szanowni Państwo!

Miło mi przedstawić Państwu opracowanie, które jest efektem współpracy dęblińskiego samorządu z firmami, instytucjami i osobami prywatnymi, posiadającymi swoje nieruchomości na terenie naszego miasta. Znajdą tutaj Państwo grunty oraz budynki, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, zlokalizowane w Dęblinie, wraz z informacjami odnośnie ich przeznaczenia i danymi kontaktowymi.
 
Przedstawione opracowanie ma stanowić zachętę do inwestowania, nie tylko w stosunku do podmiotów zewnętrznych, ale ma to być także ułatwienie w podejmowaniu nowych inicjatyw dla przedsiębiorczych mieszkańców naszego miasta i okolic.

Ze strony samorządu oferujemy zwolnienia z podatku od nieruchomości, jeżeli podczas realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. W imieniu dęblińskiego samorządu zapewniam także o pomocy przy załatwianiu wszelkich formalności, związanych z planowanym przedsięwzięciem.
 
Mam nadzieję, że zebranie w jednym opracowaniu nieruchomości, będących własnością różnych podmiotów, pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na potencjał inwestycyjny naszego miasta, co zaowocuje nowymi przedsięwzięciami rozwojowymi.

 

Zapraszam do inwestowania w Dęblinie!

mgr Beata Siedlecka
Burmistrz Miasta Dęblin


Dear Sir or Madam,

It’s a pleasure for me to introduce to you an elaboration, which is an effect of a cooperation between Dęblin Municipality and companies, institutions and private persons, having  their properties in the area of our town.  You can find here  plots and buildings dedicated for sale or rent, located in Dęblin, together with information about zoning and contact details.

The presented elaboration should be an encouragement to invest  not only for external business entities, but it should also facilitate taking new initiatives by enterprising citizens of our town and the neighbourhoods.

As a Dęblin Municipality representative, I can grand you property tax exemption,  if you create new working places while realizing your investment. I can also ensure you of any assistance in dealing with the formalities, connected with your planned investment.

I hope, that gathering the properties, which are owned by many entities, in one elaboration, will allow you to notice wider the investment potential of our town thus having an effect in new developmental projects.

You are welcomed to invest in Dęblin!

mgr Beata Siedlecka
Mayor of Dęblin

 

 

Uchwała Nr XXXV/185/2012 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 

 

 

1 - Modrzycka [format PDF, rozmiar pliku: 346 KB]

2 - Rogowskiego [format PDF, rozmiar pliku: 235 KB]

3 - Podchorążych [format PDF, rozmiar pliku: 447 KB]

4 - Tysiąclecia [format PDF, rozmiar pliku: 1 739 KB]

5 - Stawska 1 [format PDF, rozmiar pliku: 412 Kb ]

6 - Stawska 2 [format PDF, rozmiar pliku: 411 KB]

7 - Stawska 3 [format PDF, rozmiar pliku: 330 KB]

8 - Wiślana 1 [format PDF, rozmiar pliku: 318 KB]

9 - Prusa [format PDF, rozmiar pliku: 393 KB]

10 - Rycice 1 [format PDF, rozmiar pliku: 1 589 KB]

11 - Rycice 2 [format PDF, rozmiar pliku: 239 KB]

12 - Stawska 4 [format PDF, rozmiar pliku: 1 129 KB]

13 - Wiślana 2 [format PDF, rozmiar pliku: 229 KB]

14 - Towarowa [format PDF, rozmiar pliku: 326 KB]

15 - Lotników Polskich 1 [format PDF, rozmiar pliku: 142 KB]

16 - Lotników Polskich 2 [format PDF, rozmiar pliku: 104 KB]

17 - PCK [format PDF, rozmiar pliku: 2012 KB]

18 - Warszawska [format PDF, rozmiar pliku: 348 KB]

19 - Kowalskiego [format PDF, rozmiar pliku: 191 KB]

20 - Grunwaldzka [format PDF, rozmiar pliku: 250 KB]

21 - Bankowa [format PDF, rozmiar pliku: 159 KB]

22 - Balonna [format PDF, rozmiar pliku: 291 KB]

23 - AIR & DEBLIN INDUSTRIAL PARK [format PDF, rozmiar pliku: 206 KB]

24 - Balonna 2 [format PDF, rozmiar pliku: 492 KB]

 

 

Powrót