r. Imieniny:
logo

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI NA OSIEDLU WIŚLANA

04.10.2016
Zakończenie inwestycji na osiedlu Wiślana W dniu 14 września 2016 r. zostało odebrane zadanie inwestycyjne pt. „Budowa zatok parkingowych lewostronnych oraz placu postojowego z drogą wewnętrzną w osiedlu Wiślana”.

Wykonawcą tego zadania była firma: s.c. „KAWAL” Kazimierz Woźniak, Waldemar Woźniak
z Ryk.

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

  1. Przebudowę drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 2840/1 wraz z remontem placu postojowego obejmującą wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki brukowej
    o powierzchni 154 m
    2 oraz wykonanie nawierzchni placu postojowego z betonowych płyt ażurowych o pow. 531 m2 z wypełnieniem otworów kruszywem.
  2. Budowę zatok postojowych lewostronnych w pasie drogi gminnej nr 103033L obejmującą wykonanie nawierzchni zatok z kostki brukowej o pow. ok. 336 m2, budowę chodnika z kostki brukowej o pow. ok. 91 m2 oraz przedrukowanie chodnika o pow.
    480 m
    2.

 

Koszt zadania to: 147 000,99 zł brutto

Zadanie to miało na celu poprawę komunikacyjności na osiedlu. Dzięki temu mniej uciążliwe będzie parkowanie samochodów oraz przejazd drogami osiedlowymi. 

Powrót