r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE

17.06.2020
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie Dobiegają końca prace budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie. Inwestycja ta jest największym zadaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prace budowlane i remontowe w obiektach: pompownia główna, pompownia osadu surowego i pompownia recyrkulacji wewnętrznej, wiata suszarni, budynek stacji dmuchaw i odwodnienia oraz piaskownik są już zakończone. Uruchomione zostały również poddane modernizacji osadniki – wstępny i wtórny. Zakończono prace naprawcze w komorach napowietrzania nr 1 i nr 2 oraz w komorze stabilizacji tlenowej. Obecnie Wykonawca jest w trakcie montażu dyfuzorów w starym zbiorniku WKF. Trwają prace rozruchowe w suszarni osadu. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny obiektów na oczyszczalni ścieków został zakończony i przebiegł prawidłowo. Obecnie Wykonawca przystąpił do rozruchu technologicznego.
 
Prace przebiegają wg harmonogramu i zgodnie z zawartą umową powinny zakończyć się 31 sierpnia 2020 roku.
 
Logówki
Powrót