r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH I BUDOWA KANALIZACJI W OS. MICHALINÓW

17.06.2020
Modernizacja sieci wodociągowych i budowa kanalizacji w os. Michalinów Obecnie trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki. Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawca położył już główną nitkę kanalizacji sanitarnej m.in. w ulicach: Okrzei, Spokojnej, Zielonej i Kwiatowej. Ponadto wykonany został nowy wodociąg wraz z częścią przyłączy w ulicach: Okrzei, Spokojnej, Zielonej i Kwiatowej.
 
 
 
Kolejnym etapem prac jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej m.in. w ulicach: Michalinowskiej, Traugutta, Reymonta, Żeromskiego i Wolności.
 
Z prowadzonymi pracami budowlanymi związane są pewne niedogodności i utrudnienia dla mieszkańców, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
 
Prace prowadzone są według harmonogramu i zgodnie z zawartą umową potrwają do 30 lipca 2021 roku.
 
Powrót