r. Imieniny:
logo

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

15.07.2020
Grafika ogólna- napis miasto Dęblin, herb, dłoń z długopisem pisząca po dokumencie Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na terenie Miasta Dęblin jest dotowana na podstawie umowy nr 55/2020/D/OZ z dnia 08.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 10.584,00 zł  i obejmuje 5.292,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 5.292,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
 
 
WFOŚIGW- logoNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej
 
Powrót