r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA DĘBLIN NA LATA 2016-2023

21.11.2016
Konsultacje społeczne
Lokalnego Program Rewitalizacji 
Miasta Dęblin na lata 2016-2023
Burmistrz Miasta Dęblin podaje do wiadomości publicznej informacje o zorganizowaniu konsultacji społecznych w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dęblin w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Elementem opracowania Programu Rewitalizacji, który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o ośrodki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jest partycypacja społeczna. Każdy mieszkaniec miasta ma możliwość uczestniczenia w debacie oraz dokonania oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów działań związanych z rewitalizacją.

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, znajdującej się w linku poniżej, która pomoże nam w ocenie potrzeb mieszkańców Dęblina.

Powrót