r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O TARYFACH NA WODĘ I ŚCIEKI NA 2017 R.

05.12.2016
Informacja o Taryfach na wodę i ścieki na 2017 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje Klientów Spółki,

że na uzasadniony wniosek Spółki Rada Miasta Dęblin pojęła Uchwałę nr XXXIV/193/2016 z dnia 29.11.2016 r. przedłużającą okres obowiązywania taryf, które stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Dęblin na okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

 

                                                                Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.
                                                                                 mgr inż. Alicja Zwierzchowska
Powrót