r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE”

22.02.2017
Fundusze unijne dla przedsiębiorców- spotkaj się z nami! Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin, poprzez udzielenie 155 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 124 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Regulamin rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz dokładne informacje są podane na stronie internetowej Funadacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl

Powrót