r. Imieniny:
logo

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO NOWOBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU MICHALINÓW

28.09.2021
Rury kanalizacyjne Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie zachęca do składania wniosków o przyłączenie nieruchomości do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Michalinów, w obrębie objętym realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”.

W ramach ww. Projektu przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie wykonywane nieodpłatne, jednak ze względu na konieczność terminowego rozliczenia zadania, bezpłatne przyłączenie będzie możliwe wyłącznie do 1 grudnia 2021 r. 

Wszelkich informacji w sprawie wniosków udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta, tel. 81 8833625, e-mail: bok@mzgk.pl, zaś w sprawach technicznych – kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, tel. 81 8830590, e-mail: aczerski@mzgk.pl.

 

 

 

Powrót