r. Imieniny:
logo

PODPISANIE UMOWY NA REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBLINIE

27.04.2018
Podpisanie umowy na remont Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w Ratuszu Miejskim Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka wraz ze Skarbnikiem Miasta Agatą Zarębą podpisały pierwszą umowę na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”, polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

 

 

 

Umowa na wykonanie prac została podpisana z przedstawicielami firmy:

Konsorcjum:
Lider konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk ul. Centralna 43, 21-025 Niemce

Partnerzy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PIKREM” Piotr Kańczugowski ul. Wyzwolenia 131, 20-368 Lublin
Red Alert Paweł Borzęcki ul. Wyzwolenia 129, 20-368 Lublin

 
Zakres robót:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową;
 • docieplenie dachów i stropodachów;
 • przebudowa instalacji odgromowej;
 • wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • budowa instalacji fotowoltaicznej;
 • budowa instalacji solarnej;
 • przebudowa instalacji c.o.;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż klimatyzacji;
 • montaż poręczy, remont elementów stalowych, schodów, murków zewnętrznych, itd.

Etap pierwszy polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 to wydatek rzędu 1 879 174,32 zł. Zakończenie robót budowlanych w SP nr 2 przewidywane jest na grudzień br.

Cały projekt o wartości ponad 12 mln zł obejmuje ponadto termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Urzędu Miasta i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Powrót