r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA OSIEDLU RYCICE

29.05.2018
Spotkanie informacyjne na osiedlu Rycice W środę 16 maja 2018 roku w świetlicy środowiskowej odbyło się spotkanie informacyjne z Zarządem Osiedla Rycice i Zarządem Wspólnoty Gruntowej dzielnicy Rycice, a 23 maja z mieszkańcami tego osiedla.

 
Spotkanie miało związek z rozpoczęciem prac budowlanych inwestycji – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie” wchodzącej w zakres realizowanego przez MZGK Sp. z o. o. projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dęblin – Beata Siedlecka, Prezes Zarządu MZGK Sp. z o. o. – Alicja Zwierzchowska, kierownik  oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych – konsorcjum firm: DIM CONSTRUCTION Sp. z o. o. i IDS-BUD S.A. oraz przedstawiciel ZDI Sp. z o. o., która świadczy usługi nadzoru inwestorskiego.

Na wstępie Pani Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka oraz Pani Prezes Alicja Zwierzchowska poinformowały mieszkańców, że realizowana inwestycja jest jednym z zadań wchodzących w skład w/w projektu finansowanego ze środków unijnych, budżetu Miasta Dęblin oraz MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie.
 
Głównym tematem spotkania było omówienie zakresu realizowanej inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz informacja o robotach budowlanych rozpoczynających się w czerwcu. Mieszkańcom został przedstawiony projekt przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją studzienek przyłączeniowych dla poszczególnych nieruchomości oraz wstępny harmonogram prac Wykonawcy. Spotkanie informacyjne było okazją do zadawania pytań, które dotyczyły głównie przebiegu kanalizacji, sposobu podłączenia gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej oraz odtworzenia nawierzchni dróg.

Planowany termin zakończenia realizacji robót przez w/w Wykonawcę – 30 kwiecień 2019 r.
Powrót