r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE

10.08.2018
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie
W lipcu bieżącego roku rozpoczęły się prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie.

 
Jest to jedna z czterech i najbardziej kosztowna inwestycja budowlana, która zostanie zrealizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie rozpoczęły się prace przygotowawcze do usunięcia osadu z otwartych komór fermentacji OKF-ów, w tym m.in usunięto kożuch zalegający na koronie zbiorników. Rozpoczęto również prace związane z opróżnianiem, utylizacją osadu zalegającego w lagunach. W miejscu lagun powstaną cztery nowe suszarnie osadu oraz wiata osadu wysuszonego. W najbliższym czasie Wykonawca nadal będzie kontynuował wywóz osadu z laguny nr 2, 3 i 4 oraz rozpocznie roboty ziemne polegające na przygotowaniu terenu pod suszarnię osadu tj.: niwelację terenu, transport i zagęszczenie podbudowy pod projektowane obiekty.
 
Zakończenie robót, zgodnie z zawartą umową, planowane jest na 31 sierpnia 2020 roku.
Powrót