r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE

29.10.2018
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie
Trwają prace nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie – inwestycją budowlaną, która realizowana jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W okresie ostatnich dwóch miesięcy Wykonawca:
  • zakończył prace związane z utylizacją osadów z lagun, wykonał profilowanie dna lagun oraz rozebrał wały pomiędzy lagunami wraz ze zjazdami,
  • kontynuuje prace dotyczące wykonania warstw wykończeniowych pod tunele suszarni,
  • przystąpił do rozbiórki wału pod posadowienie stacji odwadniania osadu ze stacją dozowania flokulantu oraz wykonuje roboty towarzyszące,
  • w dalszym ciągu kontynuuje odwodnienie osadów z OKF-ów (zaawansowanie prac ok 60%),
  • zakończył wymianę stolarki okiennej na następujących obiektach: budynek krat, pompownia ścieków 1O, pompownia osadu surowego, budynek magazynu, pompownia osadu powrotnego. W pozostałych obiektach nadal trwają prace,
  • jest w trakcie realizacji prac renowacyjnych zbiorników w obiektach: komór beztlenowych i niedotlenionych, osadników wstępnych wraz z komorą rozdziału, osadników wtórnych z komorami wylotowymi,
  • rozpoczął prace dotyczące wykonania fundamentów wiaty magazynowej osadu oraz sieci w obrębie suszarni, dokonał demontażu wyposażenia obiektowego podlegającego wymianie i modernizacji,
  • wykonuje obecnie kanalizację kablową oraz układa okablowanie międzyobiektowe,
  • przystąpił do prac przygotowawczych pod posadowienie stacji zlewczej.
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem ich zakończenie zgodnie z zawartą umową planowane jest na 31 sierpnia 2020 roku.
Powrót