r. Imieniny:
logo

PODPISANIE UMOWY DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO W DĘBLINE

27.12.2018
Podpisanie umowy dofinansowania na budowę przedszkola specjalnego  w Dębline Dnia 17 grudnia 2018 roku samorząd Miasta Dęblin w osobie burmistrza Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej i skarbnik Miasta Dęblin Agaty Zaręby podpisał w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę dotacji na stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego.

PLANOWANE ZADANIA: prace budowlane infrastruktury społecznej, w tym przystosowane do os. niepełnosprawnych, umożliwiające pełnienie nowej funkcji budynku i jego otoczenia, tj. dostosowanie warunków lokalowych do pełnienia roli przedszkola specjalnego (obecnie budynek częściowo nieużytkowany, częściowo pełniący rolę składziku), zagospodarowanie terenu przy budynku na plac zabaw, miejsca postojowe dla os. niepełnosprawnych, zakup niezbędnego wyposażenia/sprzętu ułatwiającego opiekę/edukację/aktywizację użytkowników.
 
Miasto Dęblin otrzymał dotacje w wysokości 1 313 195,34 zł
Wkład własny Miasta Dęblin wynosi 372 097,09 zł
Łączny kwalifikowalny koszt projektu wynosi: 1 685 292,43 zł
Termin wykonania zadania: do 31.12.2020 r.
 
Samorząd otrzymał dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działanie 13.3 Rewitalizacja Obszarów Miejskich.
 
Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.
 
 
Powrót