r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 21.03.2019 R. - ROBOTY BUDOWLANE

21.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.03.2019 r. - roboty budowlane Budowa budynku przedszkola specjalnego w ramach realizacji projektu pn. "Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW"

więcej informacji o przetargu na stronie BIP: bip.um.deblin.pl
Powrót