r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 NA WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEŚCIE DĘBLIN, CO DO GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI OZNACZONYMI W EWIDENCJI GRUNTÓW - DZ. NR 459/3 ORAZ DZ. NR 458 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MICHALINÓW

14.08.2019
Zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości w mieście Dęblin, co do granicy pomiędzy działkami oznaczonymi w ewidencji gruntów - dz. nr 459/3 oraz dz. nr 458 w obrębie geodezyjnym Michalinów

Więcej informacji na stronie : bip.um.deblin.pl
Powrót