r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE

10.10.2019
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie Nadal trwają prace budowlane nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie – inwestycją budowlaną realizowaną w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dalszym ciągu realizowane są prace technologiczne, drogowe, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe oraz elektryczne.
 
 
 
W ramach prac Wykonawca:
 • zakończył prace izolacyjne konstrukcji betonowej piaskownika;
 • uruchomił jedną dmuchawę oraz wentylację w budynku stacji dmuchaw;
 • uruchomił wentylację w budynku stacji odwodnienia i jest w trakcie rozruchu pras
  i parametryzowania ich ustawień;
 • prowadzi montaż rurociągów w komorach stabilizacji tlenowej;
 • wykonuje prace związane z wymianą armatury i pomp w pompowni głównej oraz
  w pompowni osadu surowego;
 • zakończył prace budowlane wiaty suszarni;
 • przeprowadził rozruchy mechaniczne wszystkich tuneli i jest w trakcie rozruchu technologicznego;
 • uruchomił i oddał do użytkowania jeden osadnik wstępny, na drugim osadniku wykonuje roboty montażowe i remontowe;
 • oddał do użytkowania jeden zgarniacz na osadniku wtórnym;
 • zamontował mieszadła i dyfuzory oraz armaturę pomiarową w komorze napowietrzania, obiekt jest w trakcie rozruchu;
 • wymienił trzy pompy w pompowni recyrkulacji wewnętrznej;
 • wykonał konstrukcję wagi samochodowej i jest w trakcie montażu aparatury pomiarowej;
 • kontynuuje prace przy wykonywaniu nawierzchni dróg i placów na terenie oczyszczalni,
 • realizuje prace elektryczne, automatyki i sterowania na wszystkich obiektach.
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zgodnie z zawartą umową potrwają do 31 sierpnia 2020 roku.
 
logoo
Powrót