r. Imieniny:
logo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA DĘBLINA

07.08.2015
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Dęblina Zapraszamy na spotkanie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Dęblina - czwartek, 13.08.2015 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Dęblin.

Czy wiesz, że pyły i substancje wydobywające się z pieców i kotłów na paliwo stałe, w szczególności węgiel mogą wywoływać różne, czasami bardzo ciężkie choroby (astmę oskrzelową, kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego, a także bezpłodność), mogą też pogarszać stan chorych cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca czy układu oddechowego i alergii?  Niska emisja to problem dotykający również mieszkańców naszego miasta.
 
Wielkimi krokami zbliża się jesień i okres grzewczy. To czas, kiedy myślimy o zabezpieczeniu paliwa na zimę lub nowym ogrzewaniu. Co możemy zrobić?
 

Spalanie węgla rozsądne i nierozsądne.

Czasami nie stać jest nas na zmianę. Nie można pozwolić sobie na zakup nowego kotła c.o. czy uruchomienie instalacji opartej o Odnawialne Źródła Energii, co wtedy ?

Najczęściej w gospodarstwach domowych stosujemy kotły żeliwne zasypowe, ze spalaniem górnym. Polega to na tym, że spalanie paliwa odbywa się w górnej części paleniska, a jego uzupełnianie następuje przez zasypanie od góry. Powietrze do paleniska wchodzi od dołu.

Co się dzieje podczas dosypywania węgla od góry?

Na żar upada zimny węgiel powodując dymienie i stratę niespalonego paliwa (nawet do 30% wagi). Niespalony węgiel to konkretna strata finansowa.

W przypadku takiego pieca trzeba cały czas kontrolować proces spalania, który może być intensywny lub doprowadzić do wygaszenia. Niszczymy przy tym komin i nasze zdrowie – pył dostaje się do dróg oddechowych.

Co robić aby poprawić efekt spalania?

Należy zasypać piec, rozpalić go od góry i pozostawić do całkowitego wypalenia zawartości bez uzupełniania.

Alternatywa …

W nowych piecach automatycznych proces spalania polega na dostarczeniu paliwa nie z góry a od dołu i to w sposób systematyczny, regulowany mechanizmem własnym urządzenia. Piece te dają możliwość ustawienia temperatury docelowej.  W nowoczesnym urządzeniu można także spalać biomasę np. w postaci peletu.

Piece automatyczne są praktycznie bezobsługowe. Wymagają dozoru i czyszczenia co kilka dni.


 
Z przyjemnością pragnę poinformować, że właśnie ukończone zostały prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Dęblina - plik do pobrania (format .PDF)
 
W planach Miasta na najbliższe lata jest duży i kompleksowy projekt termomodernizacji obiektów gminnych. Będzie on dotyczył szkół, przedszkoli oraz innych budynków, także wykorzystywanych przez mieszkańców Dęblina, jak np. Miejski Dom Kultury. Planujemy także wymienić oświetlenie uliczne na energooszczędne oraz w miarę możliwości uruchomić program dotacji dla mieszkańców, umożliwiający wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Ten dokument pomoże Miastu w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.
 
Nasuwa się jednak pytanie,czy Miasto stać na takie inwestycje?
 
A czy stać nas na to, aby ponosić koszty ogrzewania powietrza zamiast pomieszczeń, czy wykorzystywać energię elektryczną w nadmiernej ilości?
 
Efektem wspomnianych inwestycji będzie konkretne ograniczenie zużycia energii i konkretne ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza.
 
Pierwszym, podjętym już przez Miasto krokiem prowadzącym do podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Dęblinie jest właśnie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Dęblina do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem, a także do składania przemyślanych wniosków i sugestii. Będzie to możliwe w czwartek, 13.08.2015 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Dęblin.
 
Zapraszam wszystkich, którym leży na sercu zdrowie nasze i naszych dzieci.
 
Burmistrz Miasta Dęblin
Beata Siedlecka
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 
www.pois.gov.pl
 
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 
Powrót