r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W DĘBLINIE

21.02.2020
Wykadrowana część zdjęcia Prace budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie weszły już w ostatnią fazę realizacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Wykonawca zakończył już prace remontowe i budowlane w większości obiektów: piaskownik, budynek stacji dmuchaw, budynek stacji odwodnienia, wiata suszarni, suszarnia osadu, pompownia osadu surowego, osadnik wstępny.
 
Obecnie Wykonawca jest w trakcie wykonywania następujących prac:
  • montażu technologii w komorach stabilizacji tlenowej osadu,
  • wymiany armatury i pomp w pompowni głównej,
  • prób i rozruchu drugiej komory napowietrzania,
  • montażu, podłączania i instalowania systemu zarządzania urządzeniami zainstalowanymi na oczyszczalni (SCADA) oraz rozruchu technologicznego i parametryzowania urządzeń.
 
Ponadto Wykonawca zakończył prace przy wykonywaniu nawierzchni dróg i placów na terenie oczyszczalni oraz prace elektryczne. Zamontowana została waga samochodowa.
 
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia robót przewidziany umową to 31 sierpnia 2020 roku.
 
logo
 
Powrót