r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ROZDZIELCZYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI W OSIEDLU MICHALINÓW W DĘBLINIE

21.02.2020
Wykadrowane zdjęcie przedstawiające modernizacje sieci wodociągowych Rozpoczęły się prace przy ostatnich dwóch zadaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawca realizuje prace przy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Słonecznej. Natomiast w ul. Zielonej, Spokojnej i Okrzei rozpoczął budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami.
 
W sumie w os. Michalinów zmodernizowane zostanie 5,56 km sieci wodociągowych i wybudowane zostanie 6,35 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłoczniami.
 
Planowany termin zakończenia robót, zgodnie z zawartą umową, to 30 lipca 2021 roku.
 
Z prowadzonymi pracami budowlanymi związane są pewne niedogodności i utrudnienia dla mieszkańców, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
 
logo
 
 
Powrót