r. Imieniny:
logo

FUNDUSZE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

16.02.2016
FUNDUSZE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ W dniu 11 lutego o godz: 16:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w Dęblinie, w aspekcie możliwości skorzystania z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2016-2020.

Wykład i dyskusję na temat możliwości skorzystania z funduszy unijnych przedstawiła pani Karolina Matras z Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały działania Regionalnego Programu Operacyjnego skierowane do Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prelegentka skupiła się głównie na działaniach z trzech osi priorytetowych RPO skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, których na terenie miasta jest najwięcej.
 
Burmistrz Miasta Dęblin, Beata Siedlecka zachęca wszystkich zainteresowanych rozwojem swojej firmy lub otworzeniem nowej działalności do zapoznania się z możliwościami jakie oferuje nowa perspektywa finansowa UE na lata 2016-2020. Możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej jest dla przedsiębiorców ogromną szansą i daje im ogromne perspektywy dotyczące rozwoju, oraz poprawy konkurencyjności. 
 
Z uwagi na fakt, że nie każdy mógł dotrzeć na to spotkanie zamieszczamy prezentację multimedialną, która w skrócie przybliży państwu informacje na temat możliwości jakie daje nowa perspektywa finansowa UE. W kwestii szczegółów i terminów składania wniosków  na poszczególne projekty odsyłamy do strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl 
 
Poprzez śledzenie zamieszczanych tam informacji będziecie państwo na bieżąco z informacjami o jakie pieniądze warto się starać. Zachęcamy do aktywnego korzystania ze środków unijnych. 
 
 

Powrót