r. Imieniny:
logo

BUDOWA KŁADKI I MODERNIZACJA UL. SPACEROWEJ, SKŁADOWEJ I KRASICKIEGO W DĘBLINIE.

Budowa kładki i modernizacja ul. Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie.

Nazwa inwestycji:

Budowa kładki i modernizacja ul. Spacerowej, Składowej i Krasickiego w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

Kładka - Zakład Budowy Wodociagow i Kanalizacji z Markuszowa. 
Modernizacja ulic - Przedsiębiorstwo Remontu Dróg z Puław.

Wartość robót:

1 373 500,oo zł brutto (w tym 325 000,00 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (XI.2008 r.).

Powrót