r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA CHODNIKA W UL. TYSIĄCLECIA W DĘBLINIE.

Modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia w Dęblinie.

Nazwa inwestycji:

Modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

Firma RENIX.

Wartość robót:

125 000,00 zł brutto (w tym 50 000,00 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Etap I wykonany (IX.2008). Etap II wykonany.

Powrót