r. Imieniny:
logo

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ W M. DĘBLIN W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 801

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Dęblin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 801

Nazwa inwestycji:

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w m. Dęblin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy o długości 0,5442 km..

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przy udziale finansowym Miasta Dęblin.

Wykonawca:

POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina.

Wartość robót:

311 420,73 zł brutto (w tym 220 000,00 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (XII.2008 r.).

Powrót