r. Imieniny:
logo

E-DĘBLIN - ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

Spośród 31 wniosków, które wzięły udział w konkursie nr 09/RPOWL/4.1/2009, w/w projekt przygotowany przez Urząd Miasta Dęblin zajął 2. miejsce na liście rankingowej projektów wybranych przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Kategoria II: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin – Masów”.

Wartość inwestycji wyniosła 1.961.115,00 zł, w tym dofinansowanie z środków europejskich - 1.666.947,75 zł (85%).

Zasadniczym celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie efektowi „cyfrowego wykluczenia” i marginalizacji terenów zdefaworyzowanych poprzez rozwój infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku realizacji projektu powstała Dęblińska Sieć Komputerowa wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP’y), dzięki której mieszkańcy i osoby odwiedzające Dęblin mogą uzyskać dostęp do:

  • bezpłatnego szerokopasmowego Internetu poprzez uruchomienie 20 HotSpot’ów (WiFi), 5 telecentrów (w Urzędzie Miasta, Remizie OSP, świetlicach w oś. Mierzwiączka, Wiślana, Młynki) wyposażonych w łącznie 45 stanowisk komputerowych, sprzęt multimedialny, drukarki, kserokopiarki, skanery, sieć LAN, monitoring wizyjny, alarmy, meble biurowe itp., 2 infomatów (w SPZOZ i 6. Szpitalu Wojskowym).
  • spraw załatwianych on-line poprzez uruchomienie i rozbudowę w Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w telecentrach m.in. elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, elektronicznych formularzy oraz wykorzystanie certyfikowanych podpisów kwalifikowanych,
  • multimedialnej, interaktywnej informacji turystycznej, tj. wirtualnego spaceru po mieście.
  • wortalu internetowego dedykowanego dla użytkowników PIAP’ów, zawierającego informacje na temat m.in. konfiguracji, lokalizacji PIAP oraz innych usług informacyjno – komunikacyjnych.

W ramach projektu zmodernizowano i doposażono serwerownię, dokończono budowę części parterowej Remizy OSP oraz wykonano generalny remont sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta na potrzeby multimedialnych, klimatyzowanych telecentrów pełniących funkcję szkoleniowo – konferencyjną.

Ponadto Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne jednostki zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt (serwery,  komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery, UPSy itp.) oraz specjalistyczne oprogramowanie teleinformatyczne, które znacznie usprawniają pracę i obsługę interesantów.

 

Na przełomie kwietnia i maja 2011 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie zorganizował internetowy konkurs dla mieszkańców województwa pn. „RPO – wiele projektów, jedna Lubelszczyzna”, do którego spośród wszystkich, bez względu na wartość, projektów teleinformatycznych zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zakwalifikowano tylko sześć, wśród których znalazł się nasz projekt. Ostatecznie w wyniku ponad miesięcznego głosowania internatów w kategorii „Społeczeństwo informacyjne”, projekt „e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego” został doceniony i uplasował się na wysokim 2. miejscu.

 


 

Projekt „e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego" jako jeden z nielicznych w regionie stał się również elementem kampanii promocyjnej pn. „Lubelskie - jasne, że do przodu!" informującej o korzyściach z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 


Projekt „e-Dęblin - rozwój społeczeństwa informacyjnego" w albumie najpopularniejszych projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

ALBUM RPO WL 2007-2013  [plik do pobrania, w formacie .pdf, ~9MB]

Powrót