r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA DRÓG NA OSIEDLU WIŚLANA - ŻWICA W DĘBLINIE - I ETAP

Modernizacja dróg na osiedlu Wiślana - Żwica w Dęblinie - I etap

Nazwa inwestycji:

Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg  na osiedlu Wiślana - Żwica w Dęblinie - I etap.

Wykonawca:

TAYLOR Sp. z o.o. w Lublinie.

Wartość robót:

5 274 181,70 zł brutto.

Uwagi:

Projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfianasowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania - 50%, tj. 2 546 266,26 zł brutto.

Stan:

Zadanie wykonane (X.2010 r.).

Powrót