r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA CHODNIKA W UL. TOWAROWEJ W DĘBLINIE.

Modernizacja chodnika w ul. Towarowej w Dęblinie.

Nazwa inwestycji:

Modernizacja chodnika w ul. Towarowej w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

POLTOR” Sp. z o.o., Dęblin.

Wartość robót:

54 860,40 zł brutto (w tym 20 000,00 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (XI.2012 r.).

Powrót