r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH - UL. MICHALINOWSKA I UL. PARTYZANTÓW W DĘBLINIE.

Przebudowa dróg powiatowych - ul. Michalinowska i ul. Partyzantów w Dęblinie.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa dróg powiatowych - ul. Michalinowska i ul. Partyzantów w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

FEDRO Sp. z o.o., Osieck.

Wartość robót:

272 434,11 zł brutto (w tym 130 000,00 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (IX.2012 r.).

Powrót