r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI I UL. PARTYZANTÓW W DĘBLINIE.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i ul. Partyzantów w Dęblinie.

 

 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki i ul. Partyzantów w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

ul. Kościuszki (nawierzchnia) - FEDRO Sp. z o.o., Osieck. 
ul. Partyzantów (chodnik) - POLTOR Sp. z o.o., Dęblin.

Wartość robót:

168 619,00 zł brutto (w tym 90 000,00 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (XII.2013 r.).

Powrót