r. Imieniny:
logo

BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH W OS. WIŚLANA

Budowa ciągów pieszych w kompleksie boisk sportowych w os. Wiślana

Nazwa inwestycji:

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie.

Wykonawca:

PHU „DACHMEX” Kamil Wojewoda, SARNY.

Wartość robót:

97 490,00 zł brutto.

Stan:

Zadanie wykonane (IX.2013 r.).

Powrót