r. Imieniny:
logo

BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W UL. PARTYZANTÓW W DĘBLINIE

Budowa odcinka chodnika w ul. Partyzantów w Dęblinie

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka chodnika w ul. Partyzantów w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

P.P.H.U. "MAKLESZ" Leszek Kępka.

Wartość robót:

117 568,56 zł brutto (w tym 58 784,28 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (XII.2014 r.).

Powrót