r. Imieniny:
logo

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA W UL. STAROMIJESKIEJ W DĘBLINIE.

Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Staromijeskiej w Dęblinie.

Nazwa inwestycji:

Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Staromijeskiej w Dęblinie.

Inwestor:

Powiat Rycki (przy udziale finansowym Miasta Dęblin).

Wykonawca:

P.P.H.U. "MAKLESZ" Leszek Kępka.

Wartość robót:

22 245,76 zł brutto (w tym 11 122,88 zł brutto wkładu Miasta Dęblin).

Stan:

Zadanie wykonane (XI.2014 r.).

Powrót