r. Imieniny:
logo

ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH NA TERENIE MIASTA

ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH NA TERENIE MIASTA

Nazwa inwestycji:      

ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH NA TERENIE MIASTA

Wykonawca:

Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. z Koszalina, POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina.

Wartość robót:

101 536,58 zł

Uwagi:

W ramach zadania doposażono istniejące place zabaw w 24 urządzenia do ćwiczeń fitness wraz z wykonaniem nawierzchni pod poszczególne urządzenia na os. Młynki, Masów i Rycice, a także zamontowano 2 urządzenia zabawowe i wykonano ogrodzenie placu zabaw na os. Podchorążych.

Ze względu na fakt, że na os. Masów i Rycice inwestycja realizowana była na terenie wspólnot gruntowych, zawarte zostały bezterminowe umowy użyczenia gruntu pod placami zabaw na rzecz Miasta Dęblin, a także Porozumienia ustalające zasady finansowania przedsięwzięcia, zobowiązujące Wspólnoty Gruntowe Masów i Rycice do przekazania na rzecz  Miasta Dęblin pomocy finansowej w wysokości 50%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

 

Powrót