r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA DROGI W UL. ŚRODKOWEJ

Modernizacja drogi w ul. Środkowej

WYKONAWCA:            

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej możliwości wzmocnienia konstrukcji jezdni: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Pan Michał Adach z Góry Puławskiej,

Prace inwestycyjne: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego.

WARTOŚĆ ROBÓT:

219 208,04  zł

OPIS:

Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, a także zrealizowane zostały roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni ulicy Środkowej o długości 520 m i powierzchni 3 558 m2 z masy bitumicznej. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 25.11.2016 r.

Powrót