r. Imieniny:
logo

MODERNIZACJA ZATOK PARKINGOWYCH W OSIEDLU 15 P.P. „WILKÓW”

Modernizacja zatok parkingowych w osiedlu 15 P.P. „Wilków”

WYKONAWCA:            

Opracowanie dokumentacji projektowej: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław. Prace inwestycyjne: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa. Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Pan Andrzej Mroczek z Puław.

WARTOŚĆ ROBÓT:

192 617,98 zł

OPIS:

Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, a także zrealizowane zostały roboty budowlane obejmujące przebudowę 5 zatok postojowych i budowę 1 zatoki postojowej w osiedlu 15 P.P. „Wilków” z betonu asfaltowego o łącznej pow. 1212 m2 wraz z odwodnieniem.

Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 22.11.2016 r.

Powrót