r. Imieniny:
logo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. NADRZECZNEJ I ASNYKA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i Asnyka

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne: TAYLOR Sp. z o.o z Lublina

Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

95 940,00 zł

 

OPIS:

Zadanie obejmowało wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej i części ul. Asnyka o łącznej długości 313 m. Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 31.10.2016 r.

 

Powrót