r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN – PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ

Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin – Przebudowa ul. Grunwaldzkiej

WYKONAWCA:            

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

64 341,91 zł

OPIS:

Miasto Dęblin przekazało Powiatowi Ryckiemu dotację celową na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Dęblinie” w kwocie 64 341,91 zł z przeznaczeniem na wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na całej powierzchni ww. ulicy, budowę nowego chodnika na odc. ul. 1 Maja oraz budowę ścieku ulicznego i wpustów ulicznych w ww. ulicy.  Zadanie zostało wykonane i odebrane dnia 23.11.2016 r.

Powrót