r. Imieniny:
logo

PRZEBUDOWA DRÓG W OSIEDLU JAGIELLOŃSKIE

Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne: Firma Handlowo Usługowa ,,BRUK – BUD Piotr Skoczek z Celestynowa.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

 

WARTOŚĆ ROBÓT:

3 136 048,79 zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie. Etap I zadania realizowany jest w latach 2017 – 2018, obejmuje kompleksową przebudowę 3 dróg gminnych w os. Jagiellońskie w Dęblinie, tj. ul. Frycza Modrzewskiego - odc. dł. 354 m, ul. Jana Długosza - odc. dł. 558 m, odc. ul. Wł. Jagiełły - odc. dł. 526 m oraz place nawrotowe, wykonanie chodników ww. ulicach, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie oznakowania ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód deszczowych, montaż słupów z oprawami zasilanymi solarnie – oświetlenie przejść dla pieszych.

Inwestycja została dofinansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –2019 (edycja 2017) w kwocie 773 501,00 zł.

Powrót