r. Imieniny:
logo

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ I BUDOWĘ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE DĘBLIN

ulica

WYKONAWCA:            

Prace inwestycyjne  - BC POLSKA Łukasz Bieńko z Dęblina

Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina

WARTOŚĆ ROBÓT:

1 169 367,96  zł

OPIS:

Zadanie wieloletnie, polegające na budowie nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego w oś. Jagiellońskie w Dęblinie (demontaż istniejącego oświetlenia, montaż szafek oświetlenia drogowego, ułożenie linii kablowych zasilających nN oświetlenia drogowego, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami  -167 szt.) oraz modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta Dęblin (instalacja 1808 opraw LED).

W roku 2018 zrealizowano budowę oświetlenia w os. Jagiellońskie. W 2019 r. rozpocznie się wymiana opraw oświetleniowych w mieście.

Zadanie o łącznej wartości szacunkowej 5 178 945,72 zł. Realizacja w latach 2018 – 2020. Na inwestycję Miasto otrzymało dofinansowanie z UE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności, w wysokości 3 602 787,70 zł.

Powrót